حسابم

این صفحه یادآور فعالیت اعضای تیم حسابم را در طول مدت دو سال نمایش می‌دهد که نتیجه آن شکست استارتآپ حسابم بود .


ولی حسابم چیست ؟
حسابم اولین پلتفرم انتقال وجه بانکی در شبکه شتاب بدون نیاز به اینترنت و یا کارت فیزیکی در ایران بود.
ما در 5 مهر 1394 شروع کردیم و در تاریخ 31 شهریور 1396 شکست خوردیم.

با ما درارتباط باشید :

  • شماره تماس : +98 936 109 0413
  • ایمیل :